INFOR LN Modüller

INFOR LN aşağıdaki temel bileşenleri içerir:

Planlama & MRP

Üretim planlama ve MRP

Üretim

Üretim Süreçleri

Finans

Muhasebe ve finans süreçleri

Depo

Depolama süreçleri

Nakliye Yönetimi

Nakliye süreçleri

Satınalma

Satınalma Süreçleri

Satış

Satış Süreçleri

Servis

Servis süreçleri

Proje

Proje yönetimi Süreçleri

Kalite

Kalite Süreçleri

Ürün yaşam döngüsü

Ürünlerin geliştirilmesi ve yaşam döngülerinin yönetimi